TOP-chalet

Wanneer u een eigen chalet op ons chaletpark hebt of wilt plaatsen dan kunt u kiezen voor volledig eigen gebruik, een combinatie van verhuur en eigen gebruik of voor het verkrijgen van rendement op uw investering.

In grote lijnen kunnen deze 3 mogelijkheden als volgt worden toegelicht:

  1. Volledig eigen gebruik

Bij deze optie is er geen sprake van verhuur van uw chalet en gebruikt u uw chalet volledig voor u zelf en uw gezin. Familie in de eerste lijn wordt niet als huurder aangemerkt, maar ouders of uitwonende kinderen van de eigenaar dragen dan uitsluitend de geldende heffingen aan het park af, zijnde € 2,50/pp/nacht als zij gebruik maken van de chalet van hun kinderen of ouders, die eigenaar zijn. De eigenaar met inwonend gezin kan onbeperkt de chalet gebruiken, mits zij wel een woonadres elders hebben. De eigenaar betaalt jaarlijks de huurprijs van de kavel en de energiekosten (zie rubriek Jaarplaats)

2. Combinatie eigen gebruik/verhuur

Bij optie 2 geldt dezelfde basisregel als bij optie 1, behoudens de combinatie met verhuur van de chalet. De verhuur gaat uitsluitend via Camping en chaletpark de Verborgen Hoek. Deze bepaalt de verhuurprijzen, in een juiste verhouding met de overige verhuuraccommodaties, en verdeelt de huuraanvragen over de beschikbare verhuuraccommodaties. Indien de eigenaar zelf huurders aandraagt dan worden dezen automatisch aan de betreffende accommodatie toegewezen, mits deze in de gevraagde periode beschikbaar is. De parkbeheerder behandelt alle boekingen en bewaakt de betalingen; ontvangt de gasten, verstrekt de sleutel en is contactpersoon voor de gast tijdens diens verblijf. De gast kan gebruik maken van alle faciliteiten van het park. Van de huuropbrengst wordt 30% ingehouden door Camping en chaletpark de Verborgen Hoek voor deze bemiddeling en wordt aan het einde van het huurseizoen 70% overgemaakt aan de eigenaar. De eigenaar bepaalt voorafgaand aan het boekingsseizoen wanneer zij zelf gebruik willen maken van de chalet, zodat die periode direct als niet beschikbaar kan worden geblokkeerd. Het rendement is vooraf niet te bepalen en is afhankelijk van de huuropbrengsten, mede afhankelijk van wanneer en hoeveel voor eigen gebruik wordt gereserveerd.

3. Rendement op investering

Het hoofddoel bij deze optie is het behalen van rendement op de investering in een eigen chalet. Hierbij is dus het eigen gebruik ondergeschikt aan de verhuur. Er kan gekozen worden voor een variabel rendement, waarbij volledige vrijheid is om periodes voor eigen gebruikt te reserveren, of voor een gegarandeerd rendement, waarbij eigen gebruik uitsluitend tot op het laatste moment afhankelijk is van beschikbaarheid door leegstand bij het ontbreken van huurders. De keuze voor een variabel rendement is gelijk aan de methode, zoals beschreven onder optie 2. Bij een gegarandeerd rendement wordt van tevoren met Camping en chaletpark de Verborgen Hoek het gegarandeerde rendementspercentage op het geinvesteerde vermogen voor aankoop, eventuele plaatsing en aansluiting van de chalet (met inventaris, verhuur gereed) afgesproken.

Op dit moment bieden wij een gegarandeerd rendement aan van 3% per jaar, gegarandeerd voor de eerste 10 jaar, voor een maximale investering van € 75.000,= voor een chalet, die gekocht is van het park of via het park. Als het een nog niet op het park aanwezig chalet betreft, die via het park wordt besteld en/of samengesteld dan zal het park beslissingsbevoegd zijn wat betreft aspecten van verhuurbaarheid. Bij deze optie vervallen dus zowel de kosten voor de huur van de kavel als de energiekosten (behoudens voor gebruik door de eigenaar) en wordt niet 70% van de verhuuropbrengsten overgemaakt aan de eigenaar, maar jaarlijks 3% van het geïnvesteerde bedrag voor aankoop en eventuele plaatsing/aansluiting.